В настоящия момент в Катедрата работят 3 доцента, 4 асистента, 2 физикa и 1 технически сътрудник. Преподавателите са доктори и доктори на науките, специализирали зад граница (в държавите от Западна Европа, САЩ, Русия и Япония), обучили и възпитали дипломанти и аспиранти, голяма част от които печелят конкурси в реномирани лаборатории, институти и университети зад граница (Западна Европа, Северна Америка и Япония). Катедрата поддържа връзки с авторитетни университети и институти зад граница: Великобритания, Германия, Франция, Швеция, САЩ, Русия, Япония, Гърция.