име фамилияCVe-mailсл. тел.дом. тел.
Доц. д-р Екатерина Грънчарова
granch(at)phys.uni-sofia.bg8161822
8626371
759921
Доц. д-р Марина Буроваburova(at)phys.uni-sofia.bg8161857-
Гл. ас. д-р Андреана Андреева andreana(at)phys.uni-sofia.bg8161830-
Гл. ас. Емилия Моноваmonova(at)phys.uni-sofia.bg81618578738803
Гл. ас. Митко Ванковvankov(at)phys.uni-sofia.bg8161720-
ас. Николай Зографовzoggy(at)phys.uni-sofia.bg81618328650435
оптик Тони Божиловtonibo(at)phys.uni-sofia.bg8161832622640

Кореспондентни сътрудници на Катедрата
чл. кор. проф. дфзн
Ангел Попов
popovas(at)phys.uni-sofia.bg8161820755371
Проф. дфзн Борис Арнаудовarnaudov(at)phys.uni-sofia.bg81618308624738
Проф. дфзн Деян Кушевkushevdb(at)phys.uni-sofia.bg81617409297496
Доц. д-р Станислав Лиловlilovsk(at)phys.uni-sofia.bg81618329542347
Доц. д-р Светла Евтимоваevtimova(at)phys.uni-sofia.bg81618308624738