Обучението на студентите от бакалавърската и магистърска степен Катедрата извършва с участието на тясно интегрираната с нея в учебно и научно отношение Лаборатория по физика и техника на полупроводниците (ЛФТП), като част от Учебния център по високи технологии. Курсовете, включващи модерни направления във физиката на полупроводниците и диелектриците, переспективни за изготвяне на ново поколение оптоелектронни прибори, са съставени и изнасяни от преподаватели, ежедневно практикуващи в съответната научна област.