В ЛФТП има 4 научно-изследователски лаборатории:

» Полупроводникови лазери.
» Тънкослойни теснозонни полупроводници и структури.
» Нанобариерни полупроводникови структури.
» Полупроводникови контакти и структури.

В тях се получават и изследват полупроводникови структури. ЛФТП е тясно интегрирана с катедрата по Физика на полупроводниците в учебната и научна дейности.