Колективът на ЛФТП е съставен от физици, химици, инженери, високо квалифицирани специалисти с голям опит да работят в екип при изпълнение на сложни научно приложни задачи.


име фамилияe-mailсл. тел.дом. тел.
Доц. д-р Нели Желева
- ръководител на ЛФТП
zhelevan@phys.uni-sofia.bg8161714
8161740
9297496
физик д-р Катя Върблянскаinform@phys.uni-sofia.bg81617719289634
физик Пламен ГърдевPLGard@lycos.com8161744-
физик Стоянка Пешкаловаtaniap30@abv.bg8161746-
инж. физик Тома Томов tomatomov1@abv.bg81612540888 426083
инж. химик Стоянка Николова-81617978656622
химик Пенко Лисичков--9731060
химик София Искренова-81617719564157
инж. Огнян Стефанов-81617979737045
р.н.а. Цветан Захариев--9295819
Детелина Митоваdetelina_mitova@abv.bg--
Радостин Цветанов Захариев--725297
Нели Атанасова---