Бяла стая - Clean room - е специализирано чисто помещение за полупроводникови високо технологични процеси. Разположена е на площ 200 м2 и е разделена на две работни части. Във фотолитографското помещение степента на чистота отговаря на по-висок клас. Представени са фотографии на Бялата стая- общ изглед и на основните инсталации. Упражнения: Устройство, характеристики и изисквания за работа в бели стаи. Вакуумно изпарение на метални тънки слоеве. Отлагане на диелектрични и метални слоеве чрез високочестотно разпрашване. Сканираща електронна микроскопия. Оптична фотолитография.