Университети, институти и лаборатории, с които катедрата поддържа връзки и сътрудничество


» Солунски университет "Аристотел", секция по Физика на твърдото тяло, Солун, Гърция

» Университет в Линшопинг, Линшопинг, Швеция

» Технологически институт на Киото, Департамент по електроника и информационни науки, Лаборатория по широкозонни полупроводници, Киото, Япония

» Санкт Петербургски държавен електротехнически университет, Факултет по електроника,катедра Микроелектроника.

» Университет "Пиер и Мария Кюри", Лаборатория по физика на кондензираната материя, Париж, Франция

» Институт по кристално израстване, Берлин, Германия

» Университет на Южна Каролина, Департамент по Електроинженерство, Колумбия, САЩ

» Белоруски държавен университет, Минск, Белорусия.