- КАТЕДРА ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ -

Подготвя специалисти по полупроводникова оптоелектроника, физика на полупроводниците и диелектриците, по високи полупроводникови технологии, които могат да се реализират в оптоелектронната съобщителна техника, екологията, медицината и военната техника.


Адрес:
Катедра Физика на полупроводниците
Физически Факултет
Бул. "Джеймс Баучър", 5
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
1164 София
България


ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКА И ТЕХНИКА
НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ

Адрес:
ул. "Галичица", 33а
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
1164 София
България

optimized for 800x600 16bit color an up
This web site is designed and produced by Nikolay Zografov

I'll be celebrating 20 years of Linux with
The Linux Foundation!